#artwork

Fan Art: Swaggie Suga

12:00 PM

A5 manual sketch in early 2015 (with pencil) - scanned - coloring in photoshop

 fan art for:
cutie swagger of Bangtan Soenyeondan, Suga a.k.a Min Yoongi a.k.a August D! haha
born in '93, he's pale, has beautiful feet and beautiful smile (even i drew him ugly), rap so fast and absolutely has swag yo.. (even in this fan art i made him cute)

swagger (istillah kanggo rapper sing nduwe aura-aura khas hip hop/keren) sing imut pisan saka Bangtan Soenyeondan (hip hop idol seko negoro Korea Kidul), Suga alias Min Yoongi alias August D! haha (jeneng alise akeh men)
lairan taun 93, kulite putih lan polos, nduweni sikil lan meseman sing nyenengake ati (uga tak gambar dadi elek), nge-rap (ngomong cepet dikei irama lan musik) pancen cepet lan mestine nduweni swag yooh.. (uga in gambar ning nduwur tak gawe imut imut)


i'm going crazy about idols recently, they concept just unavoidable. beside BTS (bangtan soenyeondan), i just want to make a pop art for infinite, also simple sketch of lovelyz and red velvet. and when ikon get debut, the fan-art-i'm-gonna-do list will full soon haha. as i can learning about new technique using the software and can be pratice in coloring, i'll be simply happy doing these thing :)

aku kesengsem tenan mbek idol-idol akhir-akhir iki, konsepe mereka angel dihindari . liyane BTS, aku pengen nggawe pop art nggo infinite, uga sketch sederhana kanggo lovelyz lan red velvet. lan yen ikon wis debut, daftar nggawe fan art bakal kebek hahaa.. anggere aku iso sinau teknik nggunakke software lan biso latihan ngewarnai, aku bakal seneng-seneng ing prasaja wae nglakokke kahanan koyo ngene :)

#artwork

Sketch: Diponegoro University Library

7:38 PM


1 hour pen-sketching in A5 - Scanned - Coloring with Photoshop
hope that i can do more sketching in future, especially urban and space sketching
this is my first time do sketching live in public and non-stop
it's tottally challenging and fun!

1 jam sketch nganggo bolpen ning kertas A5 - Discan - Diwarnai nganggo Photoshop
pangarepe aku bisa sketching ing mangsa liyane, utamané sketching kutha lan papan
  iki pisanan skecthingan ning panggonane langsung ning tempat umum lan ora mandeg
pancen menantang lan seru!

#artwork

Ajeng, the Javanesse Lolita

12:16 AM


PS: this is my first article which use two language that i'm still learning, English and Javannese. If you find this annoying, ignore it, just take a pleasure at the picture.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artwork, in the midle of hectic-vity of my college life.
Using scanned manual drawing (common pen), 
then processing in Photoshop.

Prakarya gambar, digawe uga pas iseh ribut ribute urip ning kampus.
Nggunakke gambar sing digambar manual (nganggo bolpen biasa),
uga di proses ing Photoshop (alat canggih nggo nipu gambar cuy).Called her Ajeng (Javanesse word, means princess). Well maybe, she doesn't have a look of that common princess and she doesn't need to achieve that look, because she believe that the meaning of become Ajeng is equal with kind heart, real effort, good attitude, modesty but brave, and being honest then believe your heart. She doesn't care about messy hair.

Dundango deknen Ajeng (ukara Jawa sing artine putri). Yo mungkin, deknen ora nduwe tampilan koyo putri-putri sak umume lan deknen yo jane rak perlu ngupoyokke penampilan koyo putri, soale deknen percoyo saumpama dadi Ajeng kuwi podo karo nduweni ati sing apik, seneng kerja keras, nduwe sikap sopan santun nanging tetep wantub, lan jujur uga percoyo mbek perkara atine dewe. Deknen ora peduli rambute sing morak marik.

PART OF

http://kancutkeblenger.com/ http://indonesian-hijabblogger.com/ Blogger Perempuan